Generelle konkurranseregler

Disse konkurransereglene gjelder for deltakere i alle konkurranser i regi av Østerrike Spesialisten (Monduma AS), uansett i hvilken kanal konkurransen måtte bli publisert i (f.eks. publikasjoner, nettsider, Apper, sosiale medier som Facebook eller Instagram).

Vinneren blir tilfeldig trukket. Oppgitte kontaktdata (navn og e-post) må være korrekt. Hver deltaker kan kun delta 1 gang per konkurranse. Deltakelse i konkurranser skal skje under eget navn. I motsatt tilfelle kan premien annulleres.

Østerrike Spesialisten fraskriver seg ethvert ansvar som følge av deltagere som oppgir feilaktig kontaktdata. Om man oppgir feil e-post adresse mister man sjansen til å vinne premien. Vinneren vil bli kontaktet på oppgitt e-post adresse, slik at vi eventuelt kan motta postadresse for utsending av premien. I noen konkurranser må vinneren hente premien hos sponsoren eller få den levert til hotellet sitt i Østerrike. Premier som er avtalt hentet hos oss eller andre steder, bortfaller om den ikke er hentet innen rimelig tid eller innenfor gyldighets dato.

Konkurransen er på ingen måte sponset, støttet eller administrert av, eller assosiert med, Facebook, LinkedIn, Instagram eller andre kanaler. Du gir informasjon kun til Østerrike Spesialisten, og ikke til Facebook eller en tredjepart. Informasjonen vil kun bli brukt i applikasjonen du selv har gitt samtykke til. Etter at konkurransen er avsluttet, vinneren har blitt trukket og fått tilgang til premien blir alle opplysninger til deltakerne oppgitt som følge av deltakelse i konkurransen slettet.

Med mindre noe annet klart framgår av premiebeskrivelsen eller uomtvistelig er avtalt, er Østerrike Spesialisten ikke ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til premiene eller bruken av dem – så som for eksempel transport til avreisested, kost, losji, tilleggsaktiviteter- og utstyr, og annet som ikke er beskrevet som en del av premien. Østerrike Spesialisten ikke heller ansvarlig for eventuelle kostnader som måtte tilkomme om premien ikke fungerer slik som oppgitt, av grunner som er utenfor vår kontroll, ikke begrenset til, men for eksempel: dårlig vær, forsinkelser eller tekniske problemer. Østerrike Spesialisten ikke heller ansvarlig for eventuelle skader som premievinneren pådrar seg selv eller andre, ved å benytte seg av premien. All bruke av premien skal skje på eget ansvar og i henhold til sponsorens eller utsteders regler. Brudd på dette kan medføre sanksjoner fra sponsoren eller utsteder av premien.

Vinneren kan ikke bytte premien mot økonomisk kompensasjon eller overføre premiekravet til andre personer eller organisasjoner.

Er vinneren under 18 år, må foreldre eller foresatte gi samtykke til at vinneren kan motta premien. Eventuell premieskatt eller avgifter skal betales av vinneren selv.

Registrerte personopplysninger vil kun benyttes i forbindelse med administrasjon av konkurransen og kunngjøring av vinnere, og behandles i samsvar med reglene i personopplysningsloven. Dine kontaktopplysninger vil ikke deles med tredjeparter. Alle personopplysninger, bortsett til de som har meldt seg på våre nyhetsbrev, slettes umiddelbart etter at konkurransen er avsluttet.

Østerrike Spesialisten forbeholder seg retten til å kunne endre konkurransen/aktiviteten, herunder regler og innhold når som helst underveis i konkurranseperioden.

Ved deltakelse i konkurransen aksepterer deltakerne automatisk disse konkurransereglene, samt de beslutninger Østerrike Spesialisten kan komme til å ta i forbindelse med konkurransen, som endelige.

Ved deltagelse anses konkurransereglene for å være lest og akseptert. ​​