gjeldsboken

Random entry RSS

  • Oppsigelse av banklån - gjeldsboken.no

    Posted in:

    Oppsigelse av banklån

    Av Advokat Vidar Sinding / gjeldsboken.no Unnlater skyldneren å betale lånet til avtalt tid, kan banken ha rett til oppsigelse. Virkningen vil være at lånet må innfris i sin helhet, såkalt førtidig forfall. I tillegg til å kreve tilbake hele lånet (lånets saldo), vil betalingsmislighold normalt gi banken rett til å kreve forsinkelsesrente, inkassosalær og […]

    Les hele artikkelen