statsgrense

Random entry RSS

  • Sør-Steiermark, Steiermark, Østerrike, Slovenia

    Posted in:

    Grenseløse Sør-Steiermark

    Steiermark har en 145 km grense mot Slovenia hvorav omkring 40 % går midt i elven Mur, mens resten går gjennom et bølgende åslandskap frem til grensen mot delstaten Kärnten. Grenseområdet mellom Østerrike (Steiermark) og Slovenia øst for A9 motorveien mellom Graz og Maribor er først og fremst kjent for vindyrking. På de fleste sydvendte […]

    Les hele artikkelen