vignette

Random entry RSS

  • bilferie i Østerrike

    Posted in:

    Praktiske tips for bilferie i Østerrike

    Fartskamera Som i Norge finnes det også fartskameraer i Østerrike. Som oftest i 50-soner i tettbebygde strøk, men de forekommer også på hoved- og motorveier. Det er ikke noen krav om å advare bilistene med skiltingen, og de kommer som regel brått på. De fleste slike fartskameraer i Østerrike er et par (en for hver […]

    Les hele artikkelen