Leopoldsteinersee

Random entry RSS

  • Leopolsteiner See, Steiermark, Østerrike - Nationalpark & Eisenstrasse

    Posted in:

    Nationalpark & Eisenstrasse

    Omveien vi har kalt Nationalpark & Eisenstrasse er en omvei på ca. 80 kilometer. Ikke mye lenger enn samme strekning på motorveien (A9) som hadde vært ca. 64 kilometer. Selv om motorveien går gjennom et flott dalføre på denne strekning, er omveien enda mer interessant, og gir deg helt andre muligheter for stopp underveis. Jernveien […]

    Les hele artikkelen