Murtalbahn

Random entry RSS

  • ÖBB Railjet på gjennom et vinterlandskap i Østerrike

    Posted in:

    På togreise i Østerrike

    Med totalt 4865 km med skinner har Østerrike forholdsvis godt utbygd jernbanenettverk. Norge som er mer enn fire ganger så stort som Østerrike, har faktisk 600 km mindre jernbane. Tog er en populær reisemåte i Østerrike og på det meste er 570 tog underveis på samme tid. Å dra på togreise I Østerrike i stedet […]

    Les hele artikkelen